מרכז רוחני הוליסטי - מרכז אבני

זוג או פרט

זוג או פרט

זוג או פרט / יעל  אבני

תדרים זוגיים או אי זוגיים בתאריך הלידה שלנו
מעידים על אופיינו

מספרים אי זוגיים
1,3,5,7,9
מספרים זוגיים
2,4,6,8

ההבדל ביניהם ממש כמו שמם
זוגי או לא

האי זוגיים:
– 1 סוליסט, אינדיבידואליסט
– 3 נשמה חופשית, עגולה, פרי ספיריט, לא מתמסגרת
– 5 חופש, מרחב אישי,ספייס, היוצא מהקווים
– 7 הנזיר, המתבודד
– 9 כוח אישי גדול

הזוגיים:
– 2 זוגיות, דואליות יכולת לראות את האחר
– 4 מסגרות, בית
– 6 משפחה, תא משפחתי בסדר עדיפות עליון
– 8 שני מעגלים אינסוף, 2 = זוג

ניתן לבדוק את המפה שלנו
ולראות ממה מורכב תאריך הלידה שלנו
כולל החיבור שלו
לראות אם גם המספרים מראים
את מה שאנחנו אוהבים יותר
לבד או ביחד ואם יש לנו משניהם אנחנו מאוזנים
למצוא את הספייס והחופש האישי בתוך המסגרת

אהבה יעל קלמן אבני

תפריט נגישות

× דברו איתנו ב-WhatsApp